Danh mục chính

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bản Đồ

Album ảnh

Liên kết website

Tin khác

Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Thông báo: Công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá 22/05/2020

5/30/2020 9:10:49 AM
Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Thông báo: Công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá 22/05/2020
Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Trụ sở chính: Tiểu khu 10, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình.
Điện thoại: 0232. 3826026 fax: 02323826028.
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình