Danh mục chính

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bản Đồ

Album ảnh

Liên kết website

giới thiệu chung

Tổng quan công ty

1. Địa chỉ:

Tên công ty: Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại.

Trụ sở chính: Tiểu khu 10, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình.

Điện thoại:   0232. 3826026     fax: 02323826028.

Giám đốc: Ông. Phan Đình Linh

Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại (tiền thân là Liên hợp Lâm Công nghiệp Long Đại) được thành lập theo Nghị định số 165 – HĐBT ngày 24/12/1981 của Hội đồng Bộ trưởng, trực thuộc Bộ Lâm nghiệp. Công ty có nhiệm vụ trồng, tu bổ, quản lý, bảo vệ rừng, khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ và lâm sản cung cấp cho các nhu cầu trong nước và xuất khẩu theo kế hoạch nhà nước. Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại là đơn vị sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập có đầy đủ tư cách pháp lý.

          Khi tỉnh Bình – Trị - Thiên tách thành ba tỉnh, đến ngày 22/9/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 225/CT, giao Liên hợp Lâm Công nghiệp Long Đại cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình trực tiếp quản lý. Năm 1996, Liên hợp Lâm Công nghiệp Long Đại đổi tên thành Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại (tên của công ty được giữ nguyên cho đến nay).

          Trải qua nhiều thời kì hoạt động sản xuất kinh doanh từ bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường, tổ chức quản lý của công ty có nhiều biến động. Đặc biệt từ năm 2006 trở lại đây, thực hiện Nghị quyết 28/NQ/TW của Bộ Chính trị ; Nghị định 2000/2004-NĐ/CP ngày 2004 của Chính phủ ; Quyết định 34 QĐ/TTg ngày 26/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp đổi mới nhiệm vụ phát triển lâm nông trường quốc doanh.

2. Đặc điểm kinh doanh của công ty

- Trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng.

- Trồng, chăm sóc, chế biến mủ cao su.

- Khai thác gỗ rừng tự nhiên, gỗ rừng trồng.

- Chế biến và kinh doanh gỗ, lâm sản các loại.

- Khai thác, chế biến nhựa thông ( Gum rosin, Turpentine Oil)

- Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường vận chuyển, vận suất phục vụ khai thác vận chuyển gỗ, lâm sản các loại và trồng rừng.

 

 

ĐỊA CHỈ
Trụ sở chính: Tiểu khu 10, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình.
Điện thoại: 0232. 3826026 fax: 02323826028.
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình