Danh mục chính

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bản Đồ

Album ảnh

Liên kết website

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức

Hiện nay, Công ty quản lý 102.312,4 ha diện tích rừng, trải dài từ các huyện Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Vì vậy công ty phải xây dựng một bộ máy quản lý chặt chẽ các hoạt động từ trên xuống dưới, từ công ty đến các Lâm trường và các xí nghiệp như sau:

* Bộ máy quản lý công ty:

- Ban lãnh đạo công ty gồm: 1 giám đốc, và 2 phó giám đốc.

- Các phòng ban gồm 3 phòng và 1 ban:

    + Phòng tổ chức – Kế hoạch

    + Phòng tài chính – Kế toán

    + Phòng Kỹ thuật – Quản lý bảo vệ rừng

    + Ban quản lý đất đai

* Các đơn vị trực thuộc:

- Gồm 7 lâm trường: 

 + Lâm trường Trường Sơn                                   + Lâm trường rừng thông Bố Trạch

 + Lâm trường Khe Giữa                                       + Lâm trường Vĩnh Long       

 + Lâm trường Đồng Hới                                            + Lâm trường Phú Lâm

 + Lâm  trường Kiến Giang

- 2 xí nghiệp:  + Xí nghiệp khai thác vận tải và sản xuất vật liệu xây dựng

                       + Xí nghiệp chế biến kinh doanh tổng hơp Đồng Hới

 

ĐỊA CHỈ
Trụ sở chính: Tiểu khu 10, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình.
Điện thoại: 0232. 3826026 fax: 02323826028.
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình