Danh mục chính

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bản Đồ

Album ảnh

Liên kết website

Chức năng hoạt động

Chức năng nhiệm vụ của công ty

Công ty lâm công nghiệp Long Đại là một đơn vị kinh doanh tổng hợp trên các lĩnh vực : trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng ; khai thác và chế biến lâm sản ; kinh doanh các mặt hàng lâm sản và các dịch vụ khác. Do đó, công ty có các chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- Trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng (bao gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất);

- Khai thác và chế biến gỗ;

- Khai thác và chế biến nhựa thông;

- Sản xuất vật liệu xây dựng;

- Thăm dò và khai thác khoáng sản;

- Kinh doanh các mặt hàng lâm sản và các dịch vụ khác.

Sản xuất, kinh doanh và thực hiện cung ứng dịch vụ thuộc các lĩnh vực nói trên cho thị trường nội tỉnh, trong toàn quốc và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, một mặt giải quyết các nhu cầu quốc tế dân sinh cho nhân dân tỉnh Quảng Bình nói riêng và toàn quốc nói chung; mặt khác tăng kim ngạch xuất khẩu cho địa phương và cho đất nước góp phần cân bằng cán cân thương mại và ổn định kinh tế vĩ mô.

 

ĐỊA CHỈ
Trụ sở chính: Tiểu khu 10, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình.
Điện thoại: 0232. 3826026 fax: 02323826028.
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình