Danh mục chính

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bản Đồ

Album ảnh

Liên kết website

Tin khác

Thông báo: Công khai lựa chọn đơn vị cung cấp phân bón năm 2021

2/24/2021 2:34:48 PM
Thông báo: Công khai lựa chọn đơn vị cung cấp phân bón năm 2021
ĐỊA CHỈ
Trụ sở chính: Tiểu khu 10, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình.
Điện thoại: 0232. 3826026 fax: 02323826028.
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình